På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Styrdokument funktionsnedsättning

Här finns styrdokument och riktlinjer för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande styrdokument

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget 2017-2019

Anhörigstöd & anhöriganställning

Riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd

Förtydligande anhöriganställning i hemvården

Arkiv

Arkivreglemente för Uppsala kommun

Planera lokaler för arkivförvaring

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom omsorgsnämndens ansvar (tidigare NHO)

Assistans

Ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom - rutin

Ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom - blankett

Barn och unga

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Beroende och missbruk

Riktlinjer och anvisningar för vård och behandlingsinsatser från 21 år

Boendekedjan särskilt boende äldre

Boendekedjan – styrdokument för verkställighet av beslut i särskilt boende för äldre

Boendekedjan – schematisk bild

Brandförebyggande

Riktlinjer brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten

Checklista för att förebygga brand

Daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag daglig verksamhet

Bytesblankett daglig verksamhet

Dokumentation

Överlämnande av avslutade HSL-journaler och journalanteckningar enligt SoL

Överföring av HSL-journaler och journalanteckningar enligt SoL vid skifte av vårdgivare - rekommendationer

Hjälpmedel

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år

Hälso- och sjukvård

Riktlinjer och styrdokument för hälso- och sjukvård

Jämställdhet

Att uppnå jämställdhet

Ledsagarservice

Förfrågningsunderlag ledsagarservice

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer - Livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När)

Relationer, känslor och sexualitet

Goda relationer - en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet