På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Styrdokument funktionsnedsättning

Här finns styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande styrdokument

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget 2019-2021

Anhörigstöd & anhöriganställning

Riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd

Förtydligande anhöriganställning i hemvården

Arkiv

Arkivregler för Uppsala kommun

Planera lokaler för arkivförvaring

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom omsorgsnämndens ansvar (tidigare NHO)

Överlämna avslutade personakter enligt HSL, SoL och LSS,externa utförare, omsorgsnämnden

Försättsblad HSL externa utförare, omsorgsnämnden

Försättsblad SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden

Leveransföljesedel HSL, SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden

Assistans

Information: Skälig ekonomisk ersättning personlig assistans 2020

Information om fakturering av personlig assistans

Ersättningsrutiner för utförare av personlig assistans

Rutin: Ansöka om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom eller tillfällig föräldrarpenning

Blankett; Ansökan om ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukdom och VAB 

Mall för beräkning av sjuklön med karensavdrag 2019

Barn och unga

Gemensamma riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Boendekedjan

Boendekedjan – Styrdokument för verkställighet av beslut om bostad med särskild service

Brandförebyggande

Riktlinjer brandförebyggande åtgärder i hemtjänsten

Checklista för att förebygga brand

Daglig verksamhet

Förfrågningsunderlag daglig verksamhet

Bytesblankett daglig verksamhet

Debitering

Blankett - Registreringsblankett för debitering vid in- och utflytt särskilt boende, extern regi

Handlägga omsorgsavgift för vuxna brukare

Egenvård

Utreda och verkställa SoL-insats vid egenvård

Hjälpmedel

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år

Hälso- och sjukvård

Riktlinjer och styrdokument för hälso- och sjukvård

Jämställdhet

Att uppnå jämställdhet

Ledsagarservice

Förfrågningsunderlag ledsagarservice

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat- måltider- och nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Riktlinjer - Livsmedel för särskilda näringsändamål (Sär-När)

Relationer, känslor och sexualitet

Goda relationer - en vägledning om sexualitet, känslor och bemötande för dig som arbetar i en LSS-verksamhet