På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IT-stöd

Information om behörigheter och att logga in som annan person

Du får inte låna ut dina inloggningsuppgifter eller låta någon annan ta del av uppgifter som skyddas av sekretess. Du kan i såfall göra dig skyldig till brott mot tystnadsplikten, vilket är straffbart. Det är heller inte tillåtet att läsa information om patient/kund som du inte har en pågående vårdrelation med. Den som tar del av informationen i systemet som hen inte har rätt till kan göra sig skyldig till dataintrång, vilket är straffbart. Om du döms för brott riskerar du böter eller fängelse. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter för vad som gäller och vilken information som anställda har rätt att ta del av, se föreskriften SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens handbok " Informationshantering och journalföring" innehåller utförligare information.

Uppgifter i offentlig verksamhet skyddas av sekretess enligt bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400

Den som arbetar i privat verksamhet har tystnadsplikt enligt särskilda bestämmelser i respektive lag (se t.ex. 15 kap socialtjänstlagen (2001:453), 29§ lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade mm samt 6 kap 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

Sommarinformation 2020

Vad du behöver tänka på inför kommande semesterperiod

Externa användare och Lifecare

Information gällande externa användare och kommande system Lifecare

Siebel 

Kommunens verksamhetssystem inom vård och omsorg.

Phoniro Care 

Tid-och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Flexite 

Registrering och hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Prator 

Meddelandehanterare mellan slutenvården, primärvården, psykiatrisk öppenvård och kommunerna.

SITHS-kort

Nationell säkerhetslösning för ökat skydd av patientinformationen i våra vårdsystem.

Symfoni

Region Uppsalas tandvårdsstöd.

Guide 

Förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel.

Pascal

Applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

Rätt Spår

Journalsystem för HVB-hem.

Trygghetslarm och Trygghetsjour

Nationella kvalitetsregister

Senior Alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret