På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Styrdokument för äldreomsorg

Här hittar du styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Styrdokument och blanketter för boendekedjan

Styrdokument och blanketter för hälso- och sjukvård

Gemensamma styrdokument

Anhöriganställning hemvårdsutförare

Förtydligande att hemvårdsutförare inte har rätt att anställa anhöriga till kunder

Anhörigstöd

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd

Arkiv

Överlämna avslutade personakter enligt HSL och SoL

Försättsblad - Patientjournal HSL

Försättsblad - Personakt SoL

Leveransföljesedel - HSL och SoL

Planera lokaler för arkivförvaring

Arkivregler för Uppsala kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom äldrenämndens verksamhetsområden (pdf, 786 kB) (tidigare bevarande- och gallringsplan)

Beroende/missbruk

Riktlinjer & anvisningar för vård & behandlingsinsatser från 21 år

Brandförebyggande

Riktlinje Brandförebyggande åtgärder i hemtjänst

Checklista Brandförebyggande åtgärder

Delegationsordning

Delegationsordning äldrenämnden

Dokumentation

Instruktioner för överlämning av akter från externa utförare (Reviderad 2017-09-25)

Rekommendationer om överföring av HSL-journaler och journalanteckningar enligt SoL vid skifte av vårdgivare  (pdf)

Husdjur i vården

Husdjur i vården 

Lex Sarah/Lex Maria

Rutin för rapportering om allvarliga händelser och lex Sarah-anmälningar mellan utförare och äldrenämnden

Rapportering av allvarlig händelse i samband med hälso- och sjukvård se 
Rutin för rapportering av allvarliga händelser och lex Maria-anmälningar mellan vårdgivare och äldrenämnden

Lokal-och bostadsförsörjningsplan 

Lokal och bostadsförsörjningsplan 2019-2022 för vård och omsorg av äldre

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Omsorgsdebitering

Registreringsblankett för debitering vid in- och utflytt särskilt boende extern regi

Uppföljning

Plan för avtals- och verksamhetsuppföljningar 2019

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Avtal om VFU inom utbildningar i vård och farmaci 2018-2020

Avtal om VFU för socionomprogrammet Uppsala universitet 2016-2018

Kvalitetskriterier fysioterapeutprogrammet anpassade för Uk 2018-2020

Kvalitetskriterier för sjuksköterskeprogrammen anpassade för Uk 2018-2020

Kvalitetskriterier för pharmaceutprogrammet 2018-2020

Kvalitetskriterier för läkare

Tilläggsavtal för verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården för läkarprogrammet

Övergripande styrdokument i Uppsala kommun

Läs mer på uppsala.se