På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Styrdokument för äldreomsorg

Här hittar du styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Styrdokument och blanketter för boendekedjan

Styrdokument och blanketter för hälso- och sjukvård

Gemensamma styrdokument

Anhöriganställning hemvårdsutförare

Förtydligande att hemvårdsutförare inte har rätt att anställa anhöriga till kunder

Anhörigstöd

Anhörigstöd - riktlinjer för avgiftsfri avlösning inom närstående- och demensvårdsstöd

Arkiv

Planera lokaler för arkivförvaring

Arkivregler för Uppsala kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom äldrenämndens verksamhetsområden (pdf, 786 kB) (tidigare bevarande- och gallringsplan)

Beroende/missbruk

Riktlinjer & anvisningar för vård & behandlingsinsatser från 21 år

Bostadsförsörjningsplan 

Bostadsförsörjningsplan 2016-2020 för äldreomsorg

Brandförebyggande

Riktlinjer till brandförebyggande checklistan (reviderad 2015)

Brandförebyggande checklista (reviderad 2015)

Delegationsordning

Delegationsordning äldrenämnden 

Direktplats

När den enskildes situation i det ordinära boendet sviktar finns direktplatser att tillgå. Läs mer om rutin för direktplats.

Dokumentation

Instruktioner för överlämning av akter från externa utförare (Reviderad 2017-09-25)

Rekommendationer om överföring av HSL-journaler och journalanteckningar enligt SoL vid skifte av vårdgivare  (pdf)

Husdjur i vården

Husdjur i vården 

Mat och nutrition

Riktlinjer för mat-måltider-nutrition inom äldreomsorgen i Uppsala kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Avtal om VFU inom utbildningar i vård och farmaci 2018-2020

Avtal om VFU för socionomprogrammet Uppsala universitet 2016-2018

Kvalitetskriterier fysioterapeutprogrammet anpassade för Uk 2018-2020

Kvalitetskriterier för sjuksköterskeprogrammen anpassade för Uk 2018-2020

Kvalitetskriterier för pharmaceutprogrammet 2018-2020

Kvalitetskriterier för läkare

Tilläggsavtal för verksamhetsförlagd utbildning inom demensvården för läkarprogrammet

Övergripande styrdokument i Uppsala kommun

Läs mer på uppsala.se