På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kvalitetspriset

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Priset delas ut från och med 2019 och utgår från kvalitetspolicyn.

Kvalitetspriset är ett medel för att skapa drivkraft för ständiga förbättringar i organisationen och utgår från kommunens kvalitetspolicy. För att öka medvetenheten och viljan till utveckling i önskvärd riktning kommer verksamheterna själva att få söka utnämningen. Prissumman är 100 000 kronor och kan fördelas mellan en till fyra verksamheter.

En förutsättning för privata utförare att kunna få priset är att de till minst 51 procent av omsättningen arbetar på uppdrag av Uppsala kommun. Enheter som helt arbetar på uppdrag av Uppsala kommun och som tillhör koncerner som inte arbetar på uppdrag av Uppsala kommun i denna omfattning kan få priset.

Nominera din verksamhet

Alla chefer och medarbetare kan nominera sin egen verksamhet från och med hösten 2018. Bedömningen för priset grundar sig på i vilken utsträckning verksamheter

  • möter olikheter
  • lär och förbättrar
  • utvecklar tillsammans
  • når goda resultat.

Priset delas ut i maj varje år

Priset delas ut för första gången i maj 2019.

Hur prispengarna ska användas

Prissumman ska användas för att utveckla verksamheten i linje med kvalitetspolicyn och ska möjliggöra förstärkning av redan påbörjat utvecklingsarbete. Arbetet ska ske under innevarande kalenderår, följas upp under året och rapporteras i årsbokslutet.

Vem sitter i juryn

För att skapa ett brett engagemang för och samsyn inom kvalitets- och utvecklingsfrågorna utses juryn årligen. Kvalitetschefen ingår alltid i juryn och utser övriga medlemmar.

Mer information

Läs riktlinjen för kvalitetspriset.
Läs kommunens kvalitetspolicy.