På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och pedagogisk omsorg

Här hittar du information som riktar sig till dig inom förskola och pedagogisk omsorg.

Biblioteksplan

Tyck till om förslaget på  biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020

Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här finns beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet. 

Inomhusmiljön i förskola, skola och på fritidshem

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

Konsultativt stöd

Du som förskolechef eller biträdande förskolechef kan kontakta Konsultativt stöd om du har frågor kring resursavdelningar. De kan ge dig och dina utförare konsultation, handledning och fortbildning för dig som arbetar med barn i behov av särskilt stöd.

Kemikaliesmart förskola och skola

Här kan du läsa om kommunens arbete för kemikaliesmart förskola och skola.

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.

Modersmål

För barn 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller enskild förskoleverksamhet kan förskolan ansöka om riktat modersmålsstöd från Enheten för flerspråkighet.

Möten fristående förskolor

Presentationsmaterial från möte med fristående förskolor.

Rutin för placerade barns skolgång och hälsa 

Rutinen omfattar alla barn som är placerade i familjehem eller HVB av Uppsala kommun.

Starta fristående förskola 

Om du vill starta och driva en fristående förskola eller ett friliggande fritidshem i Uppsala kommun behöver du ansöka om ett godkännande från utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser och enskilda firmor.

Sök bidrag för pedagogisk omsorg 

Om du vill starta och driva pedagogisk omsorg kan du söka bidrag hos utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser eller enskilda firmor.

Strukturersättning

Information om likvärdiga förutsättningar för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor när det gäller ersättningar för barn och elever.

Tillsyn

Information om tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. 

Tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser

Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här finns särskilda anvisningar som du bör läsa innan du söker, samt ansökningsblanketter.

Uppföljning

Här kan du läsa rapporten som sammanfattar uppföljning av förskola, grundskola och gymnasieskola.

 


Felanmälan fastigheter