På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förskola och pedagogisk omsorg

Här hittar du information som riktar sig till dig inom förskola och pedagogisk omsorg.

Nu startar vi avgiftskontrollerna för barnomsorgen

Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

Ny handläggningstid från 1 augusti

Handläggningstiden kortas ner för att snabbare kunna ge information om placeringar till vårdnadshavare, förskolor och familjedaghem. Förändringen gäller för alla kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i Uppsala som ingår i kommunens gemensamma kö.

Boka en specialpedagog

Här hittar du information om vad en NPF-pedagog gör och hur du kan boka en.

Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här finns beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet.

Interkommunal ersättning

Information till kommuner som planerar att placera, eller redan har placerat, barn folkbokförda i Uppsala kommun i sin förskola, samt kommuner vars barn har fått en placering i en förskola i Uppsala kommun.

Färgkodning av tillgängliga förskoleplatser

Inför förskolevalet i augusti och januari kan vårdnadshavare se färgkodning av tillgängliga förskoleplatser. Färgkodningen kan hjälpa vårdnadshavare att bedöma möjligheten att få plats vid den förskola som de önskar eller att prioritera om sina val. Nästa färgkodning kommer till hösten.

Förskoleenkät 2020

Förskoleenkät 2020 är nu stängd. Rapporter lämnas till berörda förskolor under våren. 

Inomhusmiljön i förskola, skola och på fritidshem

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

IST Administration

Handbok för förskolor i systemet IST Administration.

Kemikaliesmart förskola och skola

Gå vår webbutbildning och få konkreta tips på hur du får en mer kemikaliesmart förskola.

Kommunala förskolans systematiska kvalitetsarbete

För att varje barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas i förskolan arbetar den kommunala förskolan med något som heter systematiskt kvalitetsarbete. Det går ut på att göra uppföljningar, utvärderingar och analysera resultaten från varje förskola och sedan arbeta med resultaten på en övergripande nivå.

Modersmål

För barn 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller enskild förskoleverksamhet kan förskolan ansöka om riktat modersmålsstöd från Enheten för flerspråkighet.

Möten fristående förskolor

Presentationsmaterial från möte med fristående förskolor.

Rutin för placerade barns skolgång och hälsa

Rutinen omfattar alla barn som är placerade i familjehem eller HVB av Uppsala kommun.

Starta och driva fristående förskola/friliggande fritidshem 

Om du vill starta och driva en fristående förskola eller ett friliggande fritidshem i Uppsala kommun behöver du ansöka om ett godkännande från utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser och enskilda firmor.

Strukturersättning

Information om likvärdiga förutsättningar för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor när det gäller ersättningar för barn och elever.

Sök bidrag för pedagogisk omsorg 

Om du vill starta och driva pedagogisk omsorg kan du söka bidrag hos utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser eller enskilda firmor.

Tillsyn

Information om tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. 

Tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser

Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här finns särskilda anvisningar som du bör läsa innan du söker, samt ansökningsblanketter.

Två nyheter vid ansökan eller uppsägning av plats i förskola och familjedaghem

Från och med 1 oktober 2019 genomförs två förändringar vid ansökan eller uppsägning av plats i förskola och familjedaghem. 

Uppföljning

Här kan du läsa rapporten som sammanfattar uppföljning av förskola, grundskola och gymnasieskola.

Felanmälan fastigheter