På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Starta förskola

För att bedriva och ha rätt till bidrag för fristående förskoleverksamhet ska du göra en ansökan till utbildningsnämnden. Du behöver dessutom anmäla ny verksamhet till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Tidigare begränsade Skolinspektionen giltighetstiden i  beviljade godkännanden. Detta gäller inte längre. Det finns inte lagstöd för att återkalla godkännanden med hänvisning enbart till att en verksamhet inte startat. Därför förfaller inte ett beslut längre. Ett beslut gäller enligt Skolinspektionen tills dess att det återkallas. 

Krav på verksamheten

Utbildningsnämnden bedömer ansökan utifrån särskilt framtagna riktlinjer med fokus på kvalitet, säkerhet och kompetens. Därefter beslutar nämnden om godkännande.
Riktlinjer för godkännande och bidrag för fristående förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet

Det finns ett dokument som ska fungera som ett stöd för den som vill starta förskoleverksamhet. Dokumentet innehåller bland annat frågeställningar som aktören bör kunna besvara innan ansökan görs.

Ansökan till utbildningsnämnden

Ansökan om godkännande av förskoleverksamhet ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av verksamhet, personal, barngrupp och lokaler.
Blankett för ansökan till utbildningsnämnden

Ansökan inklusive bilagor skickas till:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala

Ny enhet inom befintligt godkännande

Huvudman som har godkännande att bedriva pedagogisk omsorg (familjedaghem, flerfamiljssystem, familjenätverk) ska anmäla nya enheter till utbildningsförvaltningen för att barn ska kunna placeras i enheten. En ny enhet kan exempelvis vara en dagbarnvårdare som huvudmannen anställt för att bedriva omsorgen i sitt hem, eller omsorg som anordnas i särskilda lokaler av personal som huvudmannen anställt.

För mer information

Utbildningsförvaltningen
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se

Anmälningsplikt och egenkontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning

Miljöbalken ställer särskilda krav på lokaler. Den som avser att driva förskola måste göra en anmälan till miljöförvaltningen innan verksamheten påbörjas.
Blankett för anmälan om förskoleverksamhet till miljöförvaltningen
Bilaga till blankett för anmälan om förskoleverksamhet

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljöförvaltningen bestämmer något annat.

En anmälan ska göras vid nyetablering eller när verksamheten utökas med nya lokaler. Om till exempel en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är det också anmälningspliktigt. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte anmälningspliktigt.
Hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Registrera livsmedelsverksamhet

Om mat ska serveras i verksamheten krävs registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Det gäller oavsett om förskolan har ett kök för tillagning eller tar emot mat från en leverantör - ett så kallat mottagningskök.
På uppsala.se kan du läsa mer om att starta livsmedelsverksamhet.

För mer information

Kontakta miljöförvaltningen:
Telefon: 018-727 43 04, måndag - torsdag 09.00-11.00
miljoforvaltningen@uppsala.se

Giftfri förskola

Uppsala kommun strävar efter att alla kommunens förskolor ska vara giftfria. Här kan du läsa rekommendationer och åtgärdsförslag från Naturskyddsföreningen som ni kan använda för att skapa en giftfri miljö på förskolan. Åtgärdsförslag från Naturskyddsföreningen.

E-tjänster