På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Grundskola

Här är information till dig som har verksamhet inom grundskola eller fritidshem.

Arkivering av slutbetyg för fristående skolor

Fristående skolor ska överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. I Uppsala kommun ska betygen lämnas till stadsarkivet.

Elevhälsa

Så här fungerar den centrala enheten för elevhälsa.

Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här finns beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet. 

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.

Inomhusmiljön i förskola, skola och på fritidshem

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd finns för dig som arbetar med barn och elever i behov av stöd. 

Kemikaliesmart förskola och skola

Här kan du läsa om kommunens arbete för kemikaliesmart förskola och skola.

Möten fristående grundskolor

Presentationsmaterial från möte med fristående grundskolor

Rutin för placerade barns skolgång och hälsa 

Rutinen omfattar alla barn som är placerade i familjehem eller HVB av Uppsala kommun

Skolbio

Skolbio är till för samtliga grundskolor. Nu finns information om höstens program.

Skolskjuts – Trafikcentralen

Det finns ett antal olika underlag som krävs för att en elev ska få skolskjuts.

Skolplikt

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever i Uppsala kommun får skolgång. Här är gällande rutin och blanketter för ansökan om tidigare, uppskjuten och förlängd skolgång. 

Skolval

I januari är det skolval för barn som ska börja förskoleklass eller som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Språkskolan

Språkskolan är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Strukturersättning

Information om likvärdiga förutsättningar för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor när det gäller ersättningar för barn och elever.

Starta fristående verksamhet

Om du vill starta och driva en fristående förskola eller ett friliggande fritidshem i Uppsala kommun behöver du ansöka om ett godkännande från utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser och enskilda firmor.

Sök bidrag för pedagogisk omsorg 

Om du vill starta och driva pedagogisk omsorg kan du söka bidrag hos utbildningsnämnden. Ansökan kan göras av bolag, föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser eller enskilda firmor.

Tillsyn

Information om tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. 

Tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser

Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här finns särskilda anvisningar som du bör läsa innan du söker, samt ansöksblanketter.

Undervisa om nationella minoriteter

Material och lektionsförslag för dig som ska undervisa om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

Uppföljning

Här kan du läsa rapporten som sammanfattar uppföljning av förskola, grundskola och gymnasieskola.

Felanmälan fastigheter