På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arkivering av slutbetyg för fristående skolor

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18§ ska huvudmannen för en fristående skola överlämna sina elevers slutbetyg från årskurs 9 eller betyg vid avgång från gymnasiet till den kommun där skolan är belägen. I Uppsala kommun ska betygen lämnas till Uppsala stadsarkiv. Det som ska överlämnas är en kopia av den betygshandling eleven får.

Bestämmelsen trädde i kraft läsåret 2011/2012 och gäller inte retroaktivt. Det innebär att alla som har gått ut grund- eller gymnasieskolan från och med 2012 har möjlighet att få en ny betygskopia på stadsarkivet om det gamla förkommit.

Vad som ska överlämnas till Stadsarkivet

  • Kopia av slutbetyg och skriftlig bedömning (för elev som saknar slutbetyg i något ämne) från grundskolan.
  • Kopia av slutbetyg och samlade betygsdokument från gymnasiet

Betygen ska levereras årsvis per klass och inom klassen i personnummerordning med betygen från de äldsta eleverna först. En klasslista ska medfölja betygen för varje klass, där varje elevs betyg prickats av. Om det finns elever med skyddad identitet ska detta noteras.

Överlämna betygen under hösten

Betygen ska levereras till stadsarkivet under hösten det år eleven slutade skolan. Kontakta stadsarkivet i god tid före leverans. Med leveransen ska en följesedel medfölja i två exemplar, vi skickar tillbaka ett exemplar efter kontroll av leveransen.

Ladda ned leveransföljesedel för slutbetyg från fristående skolor

Betyg som på grund av prövning utfärdats efter att den årskursens betygsdokument redan överlämnats till stadsarkivet kan levereras i efterhand.

Använd arkivbeständig skrivmateriel

Kopiorna av betygshandlingarna ska vara utskrivna på åldringsbeständigt papper. Vid utskrift rekommenderas att skrivare och toner är certifierade för framställning av dokument som ska bevaras.

Använd aktomslag istället för gem, nitar och plastfickor. De aktomslag vi rekommenderar är A3 120g i färgerna ljusgrå, ljusgrönt eller beige.

Kontakt och information

Kontaktperson på stadsarkivet är Rikard Ek, arkivarie.

Telefon 018-727 11 78 

E-post: rikard.ek@uppsala.se