På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en stöd- och konsultfunktion för förskollärare, lärare, skolor och skolledning. Men också för elevhälsans yrkesprofessioner som skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator och rektor.

Enheten har olika yrkesgrupper som skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog, koordinatorer för ökad skolnärvaro, syn- och hörselpedagog och administratörer. Som förskola och skola kan du söka stöd i det förebyggande arbetet men också i enskilda elevärenden. Vi kan bland annat ge konsultation, handledning och fortbildning. 

Centrala elevhälsan har verksamhetsansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för legitimerad personal och ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet grundar sig på Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan. Vi har kompetensutvecklingsdagar och öppna seminarier i aktuella ämnen. Det finns en webbaserad metodbok för den medicinska elevhälsan med aktuella riktlinjer, dokument och länkar för skolsköterska och skolläkare. Webbhandboken granskas kontinuerligt och uppdateras vid behov.

Enheten ansvarar också för support, utveckling och utbildning av det digitala journalsystemet,  journalarkivering och journalförfrågningar. Vi har som mål att stödja elevhälsans yrkesprofessioner i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete, med fokus på elever som är i behov av stöd för att nå utbildningens mål.

Centrala elevhälsans webbplats

Friskolor

Som friskola har du möjlighet att teckna avtal gällande tjänster för medicinsk elevhälsa.

För mer information

Enhetschef
Birgit Mikaelsson
E-post: birgit.mikaelsson@uppsala.se
Telefon: 018-727 22 87

Verksamhetschef
Christina Stenhammar
E-post: christina.stenhammar@uppsala.se
Telefon: 018-727 20 15