På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

Syftet med handlingsplanen är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.

Tanken är att denna handlingsplan ska fungera som ett stöd till de kommuner och skolor som har ett behovav att utveckla hur man bemöter särskilt begåvade barn och elever. Då kommuner och skolor organiseras på olika sätt bör en omarbetning av handlingsplanen göras så att den passar verksamheten på ett mer träffsäkert sätt. Det är viktigt att alla nivåer inom skolans organisation blir delaktiga, att en tydlig ansvarsfördelning upprättas samt att nivåerna förväntas agera utifrån de höga förväntningar som ställs på respektive nivå. Det är även önskvärt att handlingsplanen ingår i kvalitetsarbetet, så väl på skolorna som på förvaltning, med tydliga mål, resultat och tillhörande analyser

Handlingsplanen är uppdelad i tre delar, där de två första ska ses som en kortare bakgrundsbeskrivning av ämnet och syftet samt förskolans och skolans förhållningssätt gentemot särskilt begåvade elever. Den tredjedelen är utformad som en aktivitetsplan med mål samt roll-och ansvarsfördelning.

Läs handlingsplanen