På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skolplikt

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten innebär att eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Detta gäller: 

  • Barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska gå förskoleklass, den är obligatorisk. Regeln infördes från och med hösten 2018. 
  • Barn kan av särskilda skäl få uppskjuten skolplikt i ett år, det vill säga börja förskoleklass ett år senare. Ansökan kan ske under skolvalsperioden.
  • I fristående skolor kan barn få börja förskoleklass vid fem års ålder. Det gäller inte i Uppsalas kommunala skolor.
  • Skolplikten upphör efter det tionde skolåret, det vill säga efter ett år i förskoleklass och nio år i grundskola. 
  • Elev har rätt att när skolplikten upphört slutföra utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven ska då ansöka om extra år senast 30 juni det år ansökan gäller.

Rutin och blanketter kring skolplikten

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever i Uppsala kommun får skolgång. Här hittar du rutinen för kommunens bevakning av skolplikten och blanketter för vårdnadshavare som vill ansöka om tidigare, uppskjuten eller förlängd skolgång för sitt barn. 

Om du har fågor om skolplikt kan du vända dig till utbildningsförvaltningens avdelning Individstöd. 

Ansökan om tidigare skolstart

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Ansökan om skolgång efter skolpliktens upphörande (extra år)

Anmälan om upprepad eller längre frånvaro

För mer information

Utbildningsförvaltningen, avdelning Individstöd
Telefon: 018–727 00 00
E-post: utbildningsförvaltningen@uppsala.se