På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Gymnasieskola

Här är information för dig som har verksamhet inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Arkivering av slutbetyg för fristående skolor

Fristående skolor ska överlämna sina elevers slutbetyg till den kommun där skolan är belägen. I Uppsala kommun ska betygen lämnas till stadsarkivet.

Biblioteksplan

Tyck till om förslaget på  biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020

Elevhälsan

Så här fungerar den centrala enheten för elevhälsa.

Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Här finns beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet.

Handlingsplan för särskilt begåvade elever

Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.

Inomhusmiljön i förskola, skola och på fritidshem

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

Konsultativt stöd

Konsultativt stöd finns för dig som arbetar med barn och elever i behov av stöd.

Möten fristående gymnasieskolor

Presentationsmaterial från möten med fristående gymnasieskolor.

Rutin för placerade barns skolgång och hälsa 

Rutinen omfattar alla barn som är placerade i familjehem eller HVB av Uppsala kommun

Programpriser

Här är beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet 2016. 

Studie- och yrkesvägledning

Elever och deras föräldrar kan vända sig till skolans studie- och yrkesvägledare när de har frågor och funderingar kring fortsatta studier eller yrkesval. 

Skolbio

Skolbio är till för samtliga gymnasieskolor. Nu finns information om vårens program.

Skolskjuts - Trafikcentralen

Det finns ett antal olika underlag som krävs för att en elev ska få skolskjuts.

Skolplikt

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla elever i Uppsala kommun får skolgång. Här är rutiner och blanketter för olika delar av skolpiktsbevakningen.

Språkskolan

Språkskolan är Uppsala kommuns centrala enhet för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Strukturersättning

Information om likvärdiga förutsättningar för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor när det gäller ersättningar för barn och elever.

Tillsyn

mation om tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg. 

Tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser

Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp/bidrag för extraordinära stödinsatser för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd. Här finns särskilda anvisningar som du bör läsa innan du söker, samt ansöksblanketter.

Undervisa om nationella minoriteter

Material och lektionsförslag för dig som ska undervisa om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter.

Uppföljning

Här kan du läsa rapporten som sammanfattar uppföljning av förskola, grundskola och gymnasieskola.

Felanmälan fastigheter