På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Inomhusmiljön i förskola, skola och på fritidshem

Du som driver en förskola, skola eller ett fritidshem ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa. Detta finns beskrivet i miljöbalken. För att ha en fungerande egenkontroll av reglerna i miljöbalken behöver du som ansvarig ha vissa kunskaper.

Här beskriver vi kravet på egenkontroll, anmälningsplikten, hur du uppfyller miljöbalken samt de övergripande reglerna kopplade till inomhusmiljö: ventilation, radon, fukt, städning, smittskydd, toaletter, temperatur, ljudmiljö, tobaksrök samt allergi.

Egenkontroll – ett krav och ett kvalitetsverktyg

Ansvar

I egenkontrollen behöver det finnas en dokumenterad ansvarsfördelning där det till exempel framgår hur ansvaret är fördelat mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren.

Risker

Du som verksamhetsutövare behöver löpande undersöka och bedöma riskerna i verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet från riskbedömningen ska vara dokumenterat.

Rutiner

För att minska miljö- och hälsoskyddsriskerna måste det finnas rutiner för kontinuerlig kontroll av lokalerna. Det är även viktigt att rutinerna är dokumenterade för att de ska kunna följas av alla.

Med en fungerande egenkontroll upptäcker ni brister och fel i verksamheten innan de orsakar olägenhet eller skada.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet

Det är miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn på verksamheternas egenkontroll. Det görs enligt miljöbalken. Tillsynen görs både genom bokade inspektioner och obokade platsbesök. Om miljöförvaltningen upptäcker brister i verksamhetens egenkontroll följer miljöförvaltningen upp att de åtgärdas.

Läs mer

Läs mer om egenkontroll av inomhusmiljön i skolan på folkhalsomyndigheten.se.

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Den som ska starta en förskola, öppen förskola, skola eller fritidshem behöver göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.

Syftet med anmälan är att miljöförvaltningen ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas ur miljö- och hälsosynpunkt. Det är därför bra att ta kontakt med miljöförvaltningen så tidigt som möjligt.

Anmälan ska göras när det startas nya verksamheter men också om en verksamhet ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljön. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler är detta också anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet.

En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är inte anmälningspliktigt.

Anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem (pdf)

Bilaga till anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem etc. (pdf)

Läs mer

Läs mer om anmälningsplikten i förordningen om miljöfarlig verksamhet på riksdagen.se.

Läs mer om anmälningsplikten på folkhalsomyndigheten.se.

Så uppfyller du miljöbalken

I miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem kan du bland annat läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du planerar att starta en ny verksamhet. Där finns också mer information om miljöbalken, egenkontroll och fler exempel på riskfaktorer som du som verksamhetsutövare behöver ha kunskap om samt en checklista för egenkontroll.

Läs miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem.

Övergripande regler

Läs mer om regler kring: