På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Interkommunal ersättning

Denna information är riktad till kommuner som planerar att placera, eller redan har placerat, barn eller elever folkbokförda i Uppsala kommun i sin förskola eller grundskola, samt kommuner vars barn eller elever har fått en placering i en förskola eller grundskola i Uppsala kommun.

Ersättning för placering av barn/elever folkbokförda i Uppsala kommun i annan kommuns förskola/skola

Ersättningar styrs av skollagen och Uppsala kommuns ersättningsdokument. Mer information om Uppsalas ersättningar kan ni hitta på: http://utforare.uppsala.se/sv/Skola-och-forskola/Grundskola/-Programpriser/

Tänk på att ni ska informera Uppsala kommun om mottagande och avlämnande av elever som är folkbokförda i Uppsala kommun, samt då det sker ändringar i placeringen (till exempel ändrad grund för placering av ett barn i förskola).

Ersättningen och fakturering styrs av vilken grund som kommunen har placerat barnet/eleven i sin förskola/grundskola och betalas av Uppsala kommun så länge barn går där.

Det är viktigt att meddela Uppsala kommun om placeringen innan fakturering

Har ni ingen egen mall kan ni använda kommunens mall som finns i högerspalten. I mallen finns information om hur blanketten ska skickas.

För att kunna kontrollera om faktureringen är rätt behöver Uppsala veta:

  • namn och personnummer på placerat barn
  • namn på mottagande förskola/skola
  • grund för placeringen och omfattning (om förskoleplacering)
  • enligt vilken paragraf i skollagen som placeringen gjorts
  • vilken period som placeringen gäller

Innan mottagande utifrån särskilda skäl behöver yttrande begäras

Om vårdnadshavarna har angett särskilda skäl till att barnet/eleven ska få gå i er kommuns förskola/skola ska ni enligt skollagen först begära ett yttrande från oss.

Begäran om yttrande ska skickas till: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Om placeringen sedan görs utifrån särskilda skäl ska ni meddela oss enligt ovan för att kunna fakturera oss enligt er prislista.

Löpande information om placeringen

Inför varje nytt läsår som ni har för avsikt att ha kvar eleven ska ni meddela Uppsala kommun detta samt om skälen för mottagande är desamma eller ändrats, t.ex. om eleven ska gå kvar i kommunen utifrån vårdnadshavares önskemål om de särskilda skälen inte längre gäller.

Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av den interkommunala ersättningen i den händelse att eleven ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. Ersättning utgår endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt gått i förkola/skola i mottagande kommun.

Vid information om placeringar och frågor om interkommunal ersättning kontakta objektspecialister på Uppsala kommunens antagning för förskola och skola genom att mejla dem på ersattning.forskolaskola@uppsala.se eller ringa dem via kommunens växel 018-727 00 00.

Om det föreligger omfattande behov av särskilt stöd

Föreligger omfattande behov av särskilt stöd kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse om detta tecknats med Uppsala kommun. Kontakta utbildningsförvaltningen i god tid innan åtgärden påbörjas – retroaktiv ersättning utgår inte. Läs mer på kommunens hemsida: http://utforare.uppsala.se/sv/Skola-och-forskola/Tillaggsbelopp-bidrag-for-extraordinart-stod/

Fakturering

Innan ni fakturerar Uppsala kommun ska ni meddela kommunen om den gjorda placeringen samt grunden till denna.

Fakturauppgifter: Uppsala kommun, Box 1023, 751 40 Uppsala

Märk fakturan med rätt referens enligt nedan samt personnummer och namn på barnet/eleven:

  • 7112 för placerade i förskola
  • 7113 för placerade i grundskola

Observera att om ni fakturerar enligt er prislista kommer Uppsala kommun att kontrollera att ni meddelat att placeringen gjorts utifrån särskilda skäl (där Uppsala fått yttra sig) eller utifrån placering av socialtjänsten.

Elever folkbokförda i andra kommuner som går i Uppsala kommuns grundskola

Uppsala kommun kommer att informera barnets/elevens hemkommun vid placering i en förskola/grundskola i Uppsala och fakturera utifrån den grund i skollagen som barnet/eleven placerats.

Frågor om interkommunal ersättning

Om du har frågor om den interkommunala ersättningen, fakturering och liknande kan du skicka din fråga till ersattning.forskolaskola@uppsala.se.