På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Övergångar mellan och inom skolformer

Uppsala kommuns förskolor och skolor arbetar aktivt med övergångar mellan och inom skolformer för att säkerställa sammanhang, kontinuitet och progression för alla barn och elever.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram centrala riktlinjer som omfattar förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I riktlinjerna finns stöd och idéer om hur förskola och skola kan ge barn och elever kontinuitet i skolgången oberoende av skolbyten. 

För kommunala förskolor och skolor gäller följande:

Det är obligatoriskt för den kommunala huvudmannens förskolor och skolor att följa de centrala riktlinjerna och de tids- och aktivitetsplaner som finns presenterade under respektive övergång.

Den kommunala huvudmannens verksamheter kommer att använda det centrala elevadministrativa systemet UNIKUM för dokumentation inför övergångar och där finns även de kommungemensamma frågor som ska användas i det avslutande utvecklingssamtalet samlade i mallar.

För fristående förskolor och skolor gäller följande:

Det är önskvärt att de fristående förskolorna och skolorna i Uppsala följer de centrala riktlinjerna och tids- och aktivitetsplanerna. De kommungemensamma frågorna som den kommunala huvudmannens förskolor och skolor använder i det avslutande utvecklingssamtalet finns presenterade under respektive övergång.

Övergripande information för alla skolformer

Här finns centrala riktlinjer och försättsblad för dokumentation från Unikum.

Information till fristående verksamheter om samtycke

Information till kommunala verksamheter om samtycke

 

Frågor och svar om övergångar

 

Under nedanstående rubriker för respektive övergång finns tids- och aktivitetsplaner och stödmaterial som kan användas av rektorer och lärare i övergångsarbetet.

Övergång från förskola till förskoleklass

Övergång från förskoleklass till åk 1 utgår eftersom förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018. Vid övergång från förskoleklass, använd materialet under Övergångar inom grundskolan.

Övergång från förskola till grundsärskola samt från grundsärskola till gymnasiesärskola

Övergångar inom grundskolan

Övergång åk 9 till gymnasieskolan

Övergång från introduktionsprogram till nationellt program inom gymnasieskolan