På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Stödteam demens

Stödteam demens erbjuder handledning och utbildning till alla kommunala och externa utförare inom Uppsala kommun som ger omvårdnad till personer med demenssjukdom.

Vad Stödteam demens kan hjälpa till med

Stödteam demens kan anlitas av kommunala och externa utförare inom hemvård, äldreboende, stödboende och personlig assistans. Inom Stödteam demens finns personal som arbetar med handledning och som är certifierade utbildare i BPSD-registret.

Stödteam demens:

  • ger handledning i personärenden
  • ger generell handledning och utbildning
  • utbildar personal till BPSD-administratörer. 

Genom utbildning och handledning kan omvårdnadspersonalens kunskaper, bemötande och attityder till personer med demenssjukdom påverkas positivt. Rätt bemötande och vård kan leda till minskade symtom och ett ökat välbefinnande. Utbildning som är kombinerad med praktisk träning, handledning och långsiktig återkoppling verkar ge bäst effekt.

Stöd i personärenden

Vid personärenden erbjuder Stödteam demens en första träff tillsammans med berörd personal. Under träffen får personalen beskriva det aktuella problemet. Tillsammans diskuterar man möjliga lösningar på problemet genom olika omvårdnadsåtgärder. Om det finns behov kan Stödteam demens även delta i en omvårdnadssituation tillsammans med personalen. Personalgruppen kan vid behov få återkoppling och uppföljning i ärendet.

Generell handledning

Stödteam demens erbjuder även generell handledning och utbildning i demenskunskap. Det kan till exempel handla om att ge information om de vanligaste demensdiagnoserna, samt tips om bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom.

Utbildning till BPSD-administratör

En viktig del i arbetet är att säkra implementeringen av BPSD-registret, vilket syftar till att förbättra bemötandet av personer med demenssjukdom på individnivå. 

BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) drabbar någon gång cirka 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symtomen på BPSD kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. BPSD orsakar ett stort lidande för personen med demenssjukdomen, men även för anhöriga och vårdpersonal.

Läs mer om BPSD på bpsd.se.

Utbildningar till BPSD-administratörer anordnas löpande av Stödteam demens certifierade handledare. Utbildningen pågår under två heldagar och en halvdag. De som deltar får därefter titeln BPSD-administratör.

Under 2018 anordnas utbildningar i maj, september, oktober och november.

Våren 2019 anordnas fem utbildningstillfällen: 22-23 januari, 26-27 februari, 26-27 mars, 9-10 april samt 7-8 maj.

Boka utbildning via kursbokningssystemet BOKA.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Grunden för Stödteam demens arbete är de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna betonar begreppet personcentrerad omvårdnad vilket innebär att

  • personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus
  • utgå från personens upplevelse av sin verklighet
  • göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig
  • förstå beteenden och psykiska symtom utifrån det perspektiv som personen med demenssjukdom har
  • utgå från information om personens livsmönster, värderingar och preferenser.

Läs de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom på socialstyrelsen.se.

Kontakt

Kontakt med Stödteam demens tas av verksamhetschef, driftledare, samordnare, sköterska, biståndshandläggare eller boendesamordnare.

Samordnare Britt-Inger Lavrell

Telefon: 018-727 70 20

E-post: stodteam.demens@uppsala.se