På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kvalitetsregister

Uppsala kommuns utförare av vård och omsorg använder och registrerar i tre kvalitetsregister; Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret. För att få hjälp kring registerfrågor kontaktas respektive kvalitetsregister. Kontaktuppgifter hittar ni på registrens hemsidor.

Senior alert

Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet.  

Syfte

Förbättra vård och omhändertagandet samt öka säkerheten för de personer med hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunal omsorg.

Användning och inloggning

Varje verksamhet som har avtal med Uppsala kommun är skyldig att använda Senior alert som samlat riskbedömningsinstrument för att upptäcka risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen samt att planera och utföra åtgärder för att förebygga risker. Planerade åtgärder ska även följas upp inom rimlig tid. 

För att logga in i Senior alert behöver du ha ett Siths-kort och för att kunna administrera behörigheter krävs personnummer. Om du önskar inlogg och behörighet till Senior alert ska du prata med din lokalkoordinator på den egna verksamheten. 

Lokalkoordinator

Varje verksamhet ansvarar för att ha minst en lokalkoordinator som är ansvarig för Senior alert inom den egna verksamheten. En lokalkoordinator kan vara verksamhetschef, enhetschef, sjuksköterska sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller undersköterska, Siths-kort krävs. En lokalkoordinator kan administrera användare som exempelvis avsluta medarbetare som slutar eller lägga upp nya medarbetare. Lokalkoordinatorn är även en expertanvändare dit medarbetare i första hand kan vända sig för hjälp i registret. För att hitta din lokalkoordinator kan du gå till inloggningssidan på Senior alerts hemsida. För ytterligare hjälp kring registerfrågor kontaktas Senior alert kontaktuppgifter finns på registrets hemsida.

Statistik

För den egna verksamheten rekommenderar vi att ni främst tittar på enhetsöversikten. För en mer övergripande bild finns också en rapport som kallas ”Koll på läget”. Rapporten hittar ni i rubrikraden på den enhet ni loggat in på. Lokalkoordinatorn ansvarar för statistiken på respektive verksamhet. 

Utbildning

För tillfället genomförs inga utbildningar. Om du saknar lokalkoordinator på din verksamhet, kontakta din arbetsgivare. Du kan också hitta information om hur man registrerar i registret här och hur man administrerar användare här: http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=13461&nodeId=43977

Länk till hemsida

http://plus.rjl.se/senioralert 

 

Svenska palliativregistret

Ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. 

Syfte

Förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. 

Användning och inloggning

Varje verksamhet som har avtal med Uppsala kommun är skyldig att använda Svenska palliativregistret. Efter ett dödsfall registrerar verksamheten, oftast en sjuksköterska i samråd med läkare och vårdpersonal, hur personens sista tid i livet varit. Tidigare har respektive verksamhet haft en gemensam inloggning gällande för hela verksamheten men nu är inloggningen personlig med Siths-kort.  Om du saknar behörighet kan du skicka ett mail till info@palliativ.se med personnummer, HSA-id och skriva var du önskar ha behörighet så ordnar registret inloggningen till dig. Registret har uppdaterat sin inloggningssida och då rensat bland verksamheter och tillhörigheter. Detta kan ha påverkat era behörigheter. Om du inte kommer in med ditt Siths-kort skickar du mail till info@palliativ.se så får du hjälp. 

Statistik

Registreringarna samlar information för att förbättra vården i livets slut och omhändertagandet inom den egna verksamheten och varje verksamhet ansvarar för att titta på sin egen statistik. Statistiken för er verksamhet hittar du om du loggar in och sedan väljer statistik- kvalitetsindikatorer- resultat palliativ vård i livets slut fr.o.m. 2011-01-01. Du får fram ett s.k. spindeldiagram som visar kvalitetsindikatorer såsom smärtskattning, munhälsa och lindring för olika symptom under personens sista levnadsvecka. Om antalet registrerade dödsfall är färre än 10 syns inget diagram, välj då att utöka tidsintervallet. För att utöka tidsintervallet gå in under redigera-urval och välj utöka perioden. Observera att palliativregistret räknar kvartal. 

Utbildning

För närvarande ges inga utbildningar i att använda det Palliativa registret.

För utbildning i allmän palliativ vård finns däremot en webbutbildning.

Länk till hemsida

http://palliativ.se/

 

BPSD-registret

Ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. 

Syfte

Kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. 

Användning

BPSD-registret används av administratörer som genomgått en två dagars utbildning. En administratör i BPSD-registret är oftast en undersköterska eller ett vårdbiträde men legitimerad personal och chefer bör även de gå utbildningen för att kunna delta i teamarbetet. Arbetet bygger på teamarbete men drivs av administratören. En observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. Skattningen görs förslagsvis i team. Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, gör man en utvärdering med hjälp av en ny NPI-skattning. 

Statistik

Kontakta BPSD-registret för statistik på den egna verksamheten.

Utbildning

För att bli administratör i BPSD-registret krävs det att du går en utbildning på två heldagar. Utbildningen erbjuds i kommunens regi genom Stödteam demens.

Läs om kommande utbildningstillfällen på Stödteam demens sida.

Länk till hemsida

http://www.bpsd.se/