På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tandvårdsstöd och munhälsa

Munhälsan hos befolkningen har de senaste decennierna förbättrats. Med stigande ålder kan dock problem med tandhälsan öka, särskilt om den orala hygienen inte upprätthålls.

Munhälsan kan påverkas av allmänsjukdomar och sjukdomar i munnen kan påverka den allmänna hälsan. Förekomst av munproblem kan orsaka smärta, infektioner och nutritionsproblem. Vårdrelaterad lunginflammation är en av de viktigaste dödsorsakerna hos försvagade människor och den troliga smittvägen är bakteriespridning från munhåla och svalg.

Rätten till tandvårdstöd

En lag om reformerat tandvårdsstöd infördes i Sverige 1999 (SFS 1998:554). Tandvårdsstödet är till för:

 • Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, oavsett om man bor i ordinärt eller på särskilt boende och oavsett vem som utför omvårdnaden.
 • Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har en beviljad insats, men behöver inte vara pågående.
 • Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsstödet. 

Läs mer om tandvårdsstödet i Region Uppsala.

Tandvårdsstödet består av två delar

 • Erbjudande om avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet en gång per år.
 • Nödvändig tandvård.

Särskilt utsedda personer i kommunen och regionen bedömer om en person omfattas av kriterierna för tandvårdsstödet och skickar underlag till Region Uppsala. Den som har rätt till tandvårdsstöd får ett intyg från Region Uppsala skickat till sin hemadress. Intyget är en värdehandling och berättigar till nödvändig tandvård för hälso- och sjukvårdsavgift och omfattas av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

Den som har rätt till tandvårdsstödet väljer själv tandklinik eller kan få hjälp av personen som gör munhälsobedömningen att hitta en. 

Läs mer om rutiner för utfärdande av tandvårdsintyg.

Kommunen ansvarar för att:

 • Utse personer som, efter utbildning av Region Uppsala, identifierar och utfärdar underlag för tandvårdsstödsintyg.
 • Utse personer som lämnar information om och årligen erbjuder och beställer munhälsobedömning till berättigade.
 • Beställa munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal.
 • All vård- och omsorgspersonal ges möjlighet att delta i munvårdsutbildning.
 • Vård- och omsorgspersonal medverkar vid munhälsobedömning i ordinärt och särskilt boende samt följer munvårdsinstruktioner.
 • Utarbeta lokal rutin som beskriver och reglerar lokala ansvarsförhållanden.
 • Utse representant till nätverket för tandvårdsstöd.

Kontakt

För mer information om utveckling av rutiner och arbetssätt för god munhälsa eller utfärdande av tandvårdsintyg kontakta Christina Brännström, Uppsala kommun, äldreförvaltningen, e-post: christina.brannstrom@uppsala.se

Kontaktperson

Christina Brännström

E-post: christina.brannstrom@uppsala.se