På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tandvårdsstöd och munhälsa

Munhälsan hos befolkningen har de senaste decennierna förbättrats. Med stigande ålder kan dock problem med tandhälsan öka, särskilt om den orala hygienen inte upprätthålls.

Munhälsan kan påverkas av allmänsjukdomar och sjukdomar i munnen kan påverka den allmänna hälsan. Förekomst av munproblem kan orsaka smärta, infektioner och nutritionsproblem. Vårdrelaterad lunginflammation är en av de viktigaste dödsorsakerna hos försvagade människor och den troliga smittvägen är bakteriespridning från munhåla och svalg.

Se vårdhandbokens film om vikten att bevara och bibehålla en god munhälsa. 

Rätten till tandvårdstöd

En lag om reformerat tandvårdsstöd infördes i Sverige 1999 (SFS 1998:554). Tandvårdsstödet är till för:

 • Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser, oavsett om man bor i ordinärt eller på särskilt boende och oavsett vem som utför omvårdnaden.
 • Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har en beviljad insats, men behöver inte vara pågående.
 • Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsstödet. 

Läs mer om tandvårdsstödet i Region Uppsala.

Tandvårdsstödet består av två delar

 • Erbjudande om avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet en gång per år.
 • Nödvändig tandvård.

Särskilt utsedda personer i kommunen och regionen bedömer om en person omfattas av kriterierna för tandvårdsstödet och skickar underlag till Region Uppsala. Den som har rätt till tandvårdsstöd får ett intyg från Region Uppsala skickat till sin hemadress. Intyget är en värdehandling och berättigar till nödvändig tandvård för hälso- och sjukvårdsavgift och omfattas av högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

Den som har rätt till tandvårdsstödet väljer själv tandklinik eller kan få hjälp av personen som gör munhälsobedömningen att hitta en. 

Läs mer om rutiner för utfärdande av tandvårdsintyg.

Region Uppsala ansvarar för att:

Region Uppsala ansvarar för tandvård genom Folktandvårdens uppsökande verksamhet till länets invånare och för Regioners/Landstings tandvårdsstöd. Ett av tandvårdsstöden, intyg om nödvändig tandvård N-kort, berättigar till tandvård för hälso- och sjukvårdsavgift och en årlig kostnadsfri munhälsobedömning i hemmet och gäller för personer som uppfyller följande kriterier;

 • varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser,
 • omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och har en beviljad insats,
 • har en psykossjukdom eller annan psykisk sjukdom som varat längre än ett år som medfört omfattande funktionsnedsättning.

Kommunen ansvarar för att:

 • Identifiera personer som har rätt till tandvårdsstödsintyg samt utfärda underlag till tandvårdsstödsintyg som i sin tur ger individen rätt till tandvårdsstöd.
 • Informera om och årligen erbjuda munhälsobedömning från Folktandvårdens uppsökande verksamhet till personer som uppfyller ovanstående kriterier och har tandvårdsstödsintyg.
 • Att berörd personal har kunskap och förutsättningar för uppdraget.

Indentifiering, registrering och munhälsobedömning

Via Region Uppsalas extranet finns det formulär som ska fyllas i då du indentifierar en brukare med rätt till tandvårdsstöd. Formuläret fylls i av brukare eller dess företrädare och ska sedan lämnas tillbaka till dig som arbetar inom kommunal vård-och omsorg. 

Uppgifterna ska sedan registreras i IT-systemet Symfoni.

Därifrån utfärdas sedan tandvårdskort per automatik. Tandvårdskortet skickar sedan Region Uppsala till brukaren eller dess ställföreträdare.

Om brukaren angivit att hen vill ha munhälsobedömning tar uppsökande verksamhet inom Folktandvården kontakt och genomför munhälsobedömning inom två månader.

Utbildningar

Munvårdsutbildning

Folktandvårdens uppsökande verksamhet erbjuder årlig munvårdsutbildning för omvårdnadspersonal med syfte att underlätta identifiering av brukare med behov av tandvårdsstöd.

Boka utbildning via Folktandvårdens uppsökande verksamhet, telefon 018-611 77 00. (Minst fem deltagare per tillfälle.)

Munvårdsombud

Munvårdsombudsutbildningen riktar sig till dig som blivit utsedd i din verksamhet att ta ett större ansvar för era brukares munhälsa.

Boka utbildning via Gülperi Saritas, e-post: gulperi.saritas@uppsala.se 

Utfärdare av tandvårdsstödsintyg

För dig som blivit utsedd av er verksamhet att utfärda tandvårdsstödsintyg finns följande kurstillfällen inplanerade under 2019. Boka utbildning minst en vecka innan kursdatum. Boka via länken till Region Uppsalas bokningsformulär nedan.

 • 18 februari 2019
 • 10 april 2019, boka plats
 • 12 juni 2019, boka plats
 • 2 september 2019
 • 18 november 2019

Vid frågor, ta kontakt via e-post intyg.tandvard@regionuppsala.se eller telefon 018-611 62 01 /  018-617 03 95.

IT-systemet Symfoni

Du som ska utfärda tandvårdsstödsintyg behöver kunskap och tillgång till IT-systemet Symfoni.

Boka utbildning via Region Uppsala, e-post intyg.tandvard@regionuppsala.se eller telefon 018-611 62 01 /  018-617 03 95.

För mer information

För mer information om utveckling av rutiner och arbetssätt för god munhälsa eller utfärdande av tandvårdsintyg kontakta Gülperi Saritas, Uppsala kommun, äldreförvaltningen, e-post: gulperi.saritas@uppsala.se

Kontaktperson

Gülperi Saritas

E-post: gulperi.saritas@uppsala.se