På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Hjälpmedel

För dig som arbetar med brukare med ett funktionshinder eller en långvarig sjukdom finns en mängd olika hjälpmedel för att underlätta både för dig och för brukaren.

I Uppsala är hjälpmedelsansvaret uppdelat mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Kommunen har ansvar för individuell förskrivning av hjälpmedel till personer som har rörelse- och/eller kognitiv funktionsnedsättning och är över 21 år. 

Riktlinjen

I Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år finns information och direktiv bland annat om ansvarsfördelning, förskrivningsprocessen, avvikelsehantering, skydds- och begränsningsåtgärder samt produktområden och sortiment.

Sortiment

För aktuellt sortiment se Förskrivarportalen.

Hjälpmedel i Uppsala län (HUL)

Länsgemensamt hjälpmedelsförråd och kompetenscenter som bland annat bistår förskrivare och hjälpmedelsansvariga inom HUL-samarbetet med specialistkompetens, avancerade hjälpmedel och förskrivarutbildningar kopplade till avancerade hjälpmedel. 

Uppsala drift

Enhet inom Uppsala kommun som har ansvar för de hjälpmedel som inte ingår i HUL-samarbetet och servar utförare som har avtal med Uppsala kommun med rådgivning och stöd till förskrivare, hantering av hjälpmedel som kräver särskilt beslut samt grundutbildning för nya förskrivare. Hjälpmedelsansvarig är placerad inom Uppsala drift, se riktlinjen.

Särskilt hjälpmedelsbeslut

För hjälpmedel, inklusive för hjälpmedlets funktion nödvändigt tillbehör, som kostar mer än ett halvt basbelopp lämnas Underlag för särskilt beslut till hjälpmedelsansvarig, se Förskrivarportalen. Särskilt beslut kan också krävas för hjälpmedel utom sortimentet även om kostnaden är lägre än ett halvt basbelopp.

Övriga frågor

För frågor som inte besvaras i riktlinjen eller i Förskrivarportalen, kontakta hjälpmedelsansvarig
telefon: 018-727 47 98, e-post:
hal@uppsala.se

Kontaktpersoner

För äldreförvaltningen

Linda Antonsson

Telefon: 018-727 86 99

linda.antonsson@uppsala.se

Ola Hansson

Telefon: 018-727 47 98

ola.hansson@uppsala.se

 

För omsorgsförvaltningen

Evelyn Widenfalk Ehlin

Telefon: 018-727 50 02

evelyn.widenfalk-ehlin@uppsala.se