På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bli utförare inom daglig verksamhet

För företag inom daglig verksamhet

Företag och organisationer som vill utföra daglig verksamhet inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Dessutom behöver utföraren ha tillstånd för verksamheten från IVO, inspektionen för vård och omsorg. I förfrågningsunderlaget framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra daglig verksamhet.

Läs förfrågningsunderlag för utförare av daglig verksamhet
(gäller från 1 mars 2019)

Bilaga om särskilda arbetsrättsliga villkor gällande arbetstid

Länk till de styrdokument som det hänvisas till i förfrågningsunderlaget

Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande ska göras via blanketten nedan. Skriv ut den, fyll i alla uppgifter, underteckna och skicka tillsammans med begärda bilagor till:

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Blankett för ansökan om godkännande

Observera att det bara är den inskickade och undertecknade kompletta ansökan som kommer att behandlas.

Kompletta ansökningshandlingar kommer att prövas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag.

Uppgifter till utförarkatalog

De utförare som godkänns presenteras i en katalog. I samband med ansökan om godkännande ska uppgifter till katalogen lämnas. Hur det går till får du information om när ansökan om godkännande skickats in.

Ansvar för transporter

Kommunen ansvarar själv för transporter till och från daglig verksamhet för de personer som har väsentliga svårigheter att resa på egen hand. Beslut fattas av hfärdtjänstandläggare på enheten för särskild kollektivtrafik. 

Läs regler för transport till och från daglig verksamhet

För mer information

Monica Petersson, uppdragsstrateg
Telefon 018-727 08 29
E-post Monica Petersson 

Dokument och blanketter