På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bli utförare inom ledsagarservice

Villkor för godkännande

Företag, organisationer eller stiftelser som vill utföra ledsagarservice inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget  nedan framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra ledsagarservice.

Läs förfrågningsunderlag för utförare inom ledsagarservice
(gäller från och med 1 januari 2019)

Länk till de styrdokument som det hänvisas till i förfrågningsunderlaget

Referensblankett

Sanningsförsäkran

Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande ska göras via blanketten nedan. Skriv ut den, fyll i alla uppgifter, underteckna och skicka tillsammans med begärda bilagor till:

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Blankett för ansökan om godkännande 

Observera att det bara är den inskickade och undertecknade kompletta ansökan som kommer att behandlas.

Kompletta ansökningshandlingar kommer att behandlas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag.

Uppgifter till utförarkatalog

De utförare som blir godkända presenteras i en katalog. I samband med ansökan om godkännande ska uppgifter till katalogen lämnas. Hur det går till får du information om när ansökan om godkännande skickats in.

Brukaren styr valet

Den enskilde kan fritt välja mellan de godkända utförarna för att få beslut om ledsagarservice verkställt. En utförare ska kunna påbörja insatsen inom två veckor. Om den enskilde inte är nöjd med sitt val finns möjlighet att välja en annan utförare. Byte av utförare måste meddelas minst två veckor i förväg.

Mer information

Uppdragsstrateg Evelyn Widenfalk-Ehlin
Telefon: 018-727 50 02
E-post: Evelyn Widenfalk-Ehlin