På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bli utförare inom vård- och omsorgsboende

Äldrenämnden i Uppsala kommun har eget val inom vård- och omsorgsboende. Företag och organisationer som vill etablera sig som utförare inom ramen för Uppsalas valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

Villkor och krav för godkännande

Utförare måste uppfylla de krav som äldrenämnden fastställt. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Kraven finns formulerade i Uppsala kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende.

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden

Ansökan

Ansökan om godkännande som utförare ska göras via ett ansökningsformulär och ifyllda bilagor.

Bilaga 1 - ansökningsformulär

Bilaga 2 - intyg/sanningsförsäkran

Bilaga 3 - täthetsschema för bemanning

Bilaga 4 - IT-system

Bilaga 5 - Övergripande verksamheter

Bilaga 6 - Kontrakt

Handlingarna skickas via e-post till: lov@uppsala.se

Observera att det bara är kompletta inskickade ansökningar som kommer att behandlas. Ansökningshandlingar kommer att behandlas enligt de i förfrågningsunderlaget angivna ansökningsperioder. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag.

Uppsala kommuns kommunfullmäktige fastställer årligen ersättning för utförare inom valfrihetssystemet. 

LOV ersättning 2019

Ersättningen 1866 kronor per dygn utgår per vårddygn i vård- och omsorgsboende  enligt KF beslut  2018-12-11.

Om en person är frånvarande temporärt från vård- och omsorgsboendet, utan att ha flyttat, och under längre sammanhängande period, utgår full ersättning i längst 10 dagar. Ersättning erhålls åter när personen återkommer.

Vid tomplats på grund av utflytt eller dödsfall erhålls ersättning under de fem (5) efterföljande dagarna förutsatt att lägenheten inte beläggs på nytt. Ersättning under dessa dagar utgår i form av en tomplatsersättning i enlighet med det nya förfrågningsunderlaget som beslutats i KF 2018-12-11. Tomplatsersättning är 60% av dygnsersättningen vilket för 2019 blir 1119,60 kr per dygn.

Uppgifter om valbara vård- och omsorgsboenden

Alla valbara vård- och omsorgsboenden inom Uppsala kommun presenteras i Hitta och jämför på www.uppsala.se. Efter ett godkännande som utförare lämnas även uppgifter till Hitta och jämför.

Fyll i mallen för presentation i Hitta och jämför. 

För mer information

Uppsala kommun, äldreförvaltningen

Avtal och marknad

Telefon: 018-727 00 00 

E-post: lov@uppsala.se